Logery 2020

Szukamy DWUDZIESTU WSPANIAŁYCH i chętnych bocianów na nadajniki nożne, oczywiście tylko na obszarach tych nadleśnictw, które są objęte projektem BocianiMy. W naszym biurze trwają przygotowania przed sezonem obrączkowania tegorocznych młodych w gniazdach. Tym razem dostaną zminiaturyzowane loggery nożne z dużymi numerami łatwymi do odczytania z daleka, nawet wtedy jak urządzenie przestanie kiedyś działać. Dotychczasowe trasy […]

Loggery 2019

Od połowy czerwca do połowy lipca w okresie obrączkowania piskląt w 2019 roku zostały założone 24 loggery nożne, pozwalające śledzić trasy migracyjne młodych bocianów. W tym roku przyjęliśmy metodykę że tylko jedno pisklę z gniazda – najsilniejsze dostało nadajnik. Kiedy ptaki rozpoczną jesienne wędrówki ich trasy pojawią się w naszej aplikacji ‚mapa lotów’. Póki ptaki […]

Działania Przyrodnicze 2019

W ramach działań przyrodniczych 2019 realizowane są kolejne zadania. Między innymi jeszcze przed sezonem lęgowym wybrane drzewa gniazdowe (24 stanowiska) zostały zabezpieczone za pomocą repelentów przed drapieżnikami, dodatkowo w zasadnych lokalizacjach założonych zostało 6 opasek zabezpieczających przeciw kunom. Przygotowano 9 projektów w ramach zadania: aktualizacja i/lub opracowanie projektów stref ochronnych. Dokonano pomiarów 12 siedlisk, drzew […]

Minikampania BocianiMy

I ETAP Do końca czerwca 2019 roku trwa 1 etap miniampanii promującej Bociana czarnego Ciconia nigra i projekt BocianiMy. Na kampanie składa się kilka elementów: od 10.06 do 17.06 prowadzone jest 17 warsztatów/ szkoleń dla liderów edukacji przyrodniczo-leśnej, edukacji ekologicznej, przyrodników, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w czasie warsztatów rozdawane są pakiety edukacyjne zawierające: scenariusze zajęć dla […]

Święto Ziemi w EC1

W 2019 roku w Centrum Nauki i Techniki EC1 skoncentruje się na ochronie gatunków, szczególnie tych zagrożonych dlatego razem z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego (ZPKWŁ), oraz Komitetem Ochrony Orłów (KOO) będziemy prezentować projekt BocianiMy oraz działania które mają na celu poszerzenie wiedzy o Bocianie czarnym i jego ochronie. Program >>>https://www.facebook.com/events/1581131125357546/ Więcej informacji na stronie […]

Fotopułapki 2019

Przed przylotem Bocianów w 2019 roku zaplanowane jest  założenie 10 fotopułapek przy gniazdach. Pierwsze zdjęcia wizyt w gnieździe już mamy, ale jeszcze czekamy na przylot bocianów.

BocianiMy w Zwoleniu

9 lipca na terenie Nadleśnictwa Zwoleń członkowie Komitetu Ochrony Orłów oraz pracownicy Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie wspólnie z pracownikami RDLP w Radomiu i nadleśnictwa założyli loggery i obrączki młodym bocianom czarnym.