Logery 2020

Szukamy DWUDZIESTU WSPANIAŁYCH i chętnych bocianów na nadajniki nożne, oczywiście tylko na obszarach tych nadleśnictw, które są objęte projektem BocianiMy. W naszym biurze trwają przygotowania przed sezonem obrączkowania tegorocznych młodych w gniazdach. Tym razem dostaną zminiaturyzowane loggery nożne z dużymi numerami łatwymi do odczytania z daleka, nawet wtedy jak urządzenie przestanie kiedyś działać. Dotychczasowe trasy […]

Loggery 2019

Od połowy czerwca do połowy lipca w okresie obrączkowania piskląt w 2019 roku zostały założone 24 loggery nożne, pozwalające śledzić trasy migracyjne młodych bocianów. W tym roku przyjęliśmy metodykę że tylko jedno pisklę z gniazda – najsilniejsze dostało nadajnik. Kiedy ptaki rozpoczną jesienne wędrówki ich trasy pojawią się w naszej aplikacji ‚mapa lotów’. Póki ptaki […]