Loggery 2019

Od połowy czerwca do połowy lipca w okresie obrączkowania piskląt w 2019 roku zostały założone 24 loggery nożne, pozwalające śledzić trasy migracyjne młodych bocianów. W tym roku przyjęliśmy metodykę że tylko jedno pisklę z gniazda – najsilniejsze dostało nadajnik. Kiedy ptaki rozpoczną jesienne wędrówki ich trasy pojawią się w naszej aplikacji ‚mapa lotów’. Póki ptaki […]