Minikampania BocianiMy

I ETAP

Do końca czerwca 2019 roku trwa 1 etap miniampanii promującej Bociana czarnego Ciconia nigra i projekt BocianiMy. Na kampanie składa się kilka elementów:

  • od 10.06 do 17.06 prowadzone jest 17 warsztatów/ szkoleń dla liderów edukacji przyrodniczo-leśnej, edukacji ekologicznej, przyrodników, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
  • w czasie warsztatów rozdawane są pakiety edukacyjne zawierające: scenariusze zajęć dla różnych kategorii wiekowych, broszura, prezentacja wraz z materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej na pendrivie, kubek projektu czapka projektu oraz drewniana zabawka bociana czarnego do samodzielnego złożenia
  • 12.06 uruchomiona została transmisja online z gniazda bociana czarnego w Nadleśnictwie Sieraków
  • do końca czerwca w całej Polsce na młode bociany zostaną założone 22 logery

II ETAP

W oparciu o efekty I etapu mimikampanii oraz mapkę lotów dostępną na stronie BocianiMy do końca września zostaną zorganizowane Dni Bociana Czarnego w ramach których, za pomocą mediów społecznościowych oraz pocztą elektroniczną ogłoszone zostaną konkursy dla dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych

Post Author: Joanna Sitkiewicz