Działania Przyrodnicze 2019

W ramach działań przyrodniczych 2019 realizowane są kolejne zadania. Między innymi jeszcze przed sezonem lęgowym wybrane drzewa gniazdowe (24 stanowiska) zostały zabezpieczone za pomocą repelentów przed drapieżnikami, dodatkowo w zasadnych lokalizacjach założonych zostało 6 opasek zabezpieczających przeciw kunom. Przygotowano 9 projektów w ramach zadania: aktualizacja i/lub opracowanie projektów stref ochronnych. Dokonano pomiarów 12 siedlisk, drzew lęgowych i biocenotycznych w wyznaczonych rejonach. Zorganizowano 14 kontroli terenowych w ramach zadania : aktywne poszukiwania nowych gniazd i żerowisk. Przeprowadzono monitoring 17 znanych stanowisk lęgowych bociana czarnego.

Opaska przeciwkunowa oraz zabezpieczenie repelentami. (fot. L. Wasielewski)

Post Author: Joanna Sitkiewicz