Założenia projektu

SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie we współpracy z Komitetem Ochrony Orłów realizuje w latach 2017-2019 ogólnopolski projekt pt.: „ BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego na terenach leśnych” nr: POIS.02.04.00-00-0154/16, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach konkursu nr 2.4.1/1/2016.

Wartość projektu: 1 268 840,79 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 044 123,00 zł

Głównym celem projektu BocianiMy w Lasach jest:

 • wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk ochrony siedlisk i zarządzania populacją bociana czarnego na terenie

– 47 nadleśnictw

– 17 Leśnych Kompleksów Promocyjnych i pokrywających się z nimi powierzchniowo, w części lub w całości 21 OSOP N2000

Mapa_zasiegu_projektu

LKP Puszcza Knyszyńska

Nadleśnictwo Dojlidy

Nadleśnictwo Supraśl

Nadleśnictwo Krynki

Nadleśnictwo Czarna Białostocka

LKP Puszcza Białowieska

Nadleśnictwo Browsk

Nadleśnictwo Białowieża

Nadleśnictwo Hajnówka

LKP Lasy Mazurskie

Nadleśnictwo Strzałowo

Nadleśnictwo Spychowo

Nadleśnictwo Mrągowo

Nadleśnictwo Pisz

Nadleśnictwo Maskulińskie

LKP Lasy Olsztyńskie

Nadleśnictwo Olsztyn

Nadleśnictwo Kudypy

LKP Puszcze Szczecińskie

Nadleśnictwo Kliniska

Nadleśnictwo Gryfino

Nadleśnictwo Trzebież

LKP Bory Tucholskie

Nadleśnictwo Tuchola

Nadleśnictwo Osie

Nadleśnictwo Dąbrowa

Nadleśnictwo Woziwoda

Nadleśnictwo Trzebciny

LKP Puszcza Notecka

Nadleśnictwo Potrzebowice

Nadleśnictwo Wronki

Nadleśnictwo Krucz

Nadleśnictwo Sieraków

Nadleśnictwo Oborniki

Nadleśnictwo Karwin

Nadleśnictwo Międzychód

LKP Lasy Doliny Baryczy

Nadleśnictwo Milicz

Nadleśnictwo Żmigród

LKP Lasy Rychtalskie

Nadleśnictwo Antonin

LKP Lasy Spalsko-Rogowskie

Nadleśnictwo Spała

LKP Puszcza Kozienicka

Nadleśnictwo Kozienice

Nadleśnictwo Zwoleń

LKP Lasy Janowskie

Nadleśnictwo Janów Lubelski

LKP Lasy Beskidu Sądeckiego

Nadleśnictwo Piwniczna

Nadleśnictwo Nawojowa

Nadleśnictwo Krynica

LKP Puszcza Niepołomicka

Nadleśnictwo Niepołomice

LKP Lasy Birczańskie

Nadleśnictwo Bircza

LKP Lasy Bieszczadzkie

Nadleśnictwo Baligród

Nadleśnictwo Cisna

Nadleśnictwo Lutowiska

Nadleśnictwo Stuposiany

Nadleśnictwo Zamrzenica

Nadleśnictwo Rajgród

 • monitoringiem i ochroną do 100 stanowisk lęgowych, co stanowi 7% populacji krajowej.

Gatunek objęty projektem:

Projekt dotyczy ochrony gatunku Bociana czarnego Ciconia nigra. Obszar Polski jest położony w centrum zasięgu geograficznego tego gatunku w Europie, stanowi blisko 25% jego populacji w granicach Unii Europejskiej (EIONET 2014), co nakłada na nas dużą odpowiedzialność za zachowanie trwałości zarówno tego gatunku ptaka brodzącego jak i jego wilgotnych siedlisk.

Pośrednio z efektów projektu będą też korzystać gatunki, np. używające do swoich lęgów gniazd bociana czarnego- puchacz i orlik krzykliwy. Bocian czarny jest uważany za gatunek parasolowy (umbrella species), czyli taki, którego ochrona jest korzystna dla wielu innych współwystępujących gatunków i ich siedlisk.

Planowane działania ochronne:

 • monitoring stanowisk lęgowych i drzew,
 • pomiary siedlisk, drzew lęgowych i biocenotycznych,
 • pomiary poziomu wód gruntowych w drzewostanach lęgowych i w zlewni żerowisk z pomocą piezometrów,
 • aktualizacje i/lub opracowanie projektów stref ochronnych,
 • zabezpieczanie lęgów przed drapieżnictwem kuny leśnej,
 • aktywne poszukiwania nowych gniazd,
 • wzmacnianie gniazd narażonych na spadanie.

Planowane działania badawcze:

 • monitoring gniazd i lęgów za pomocą fotopułapek
 • badanie za pomocą logerów założonych na ptaki wielu zagadnień związanych z ekologią przestrzenną bociana czarnego.

Planowane działania edukacyjne:

Przewiduje się także zintegrowane działania edukacyjne poszerzające wiedzę o gatunku i siedliskach mokradłowych, promujące potrzebę ich ochrony:

 • transmisja online
 • czapeczki
 • tablice
 • broszury
 • pakiet edukacyjny
 • szkolenia dla 400 osób we wszystkich 17 rdLP.

Zakres prowadzonych działań:

Działania projektowe będą przeprowadzone na terenie 47 nadleśnictw, 17 Leśnych Kompleksów Promocyjnych i pokrywających się z nimi powierzchniowo, w części lub w całości 21 OSOP N2000.

Efekt ekologiczny:

Poprawa jakości zarządzania i zachowanie właściwego stanu siedlisk lęgowych i żerowisk bociana czarnego na obszarze 17 LKP oraz 21 OSOP N2000 oraz w efekcie także skuteczniejsze zarządzanie (i ochrona) gatunkiem na terenie całego kraju, także na obszarach innych nadleśnictw nie będących ani w strukturach LKP, ani w obrębie obszarów N2000. Aktualizacje i/lub opracowanie 75 projektów stref ochronnych wokół gniazd bociana czarnego.