Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

na: Druk materiałów edukacyjnych Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej:

– w związku z realizacją projektu: BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego Ciconia nigra na terenach leśnych o nr: POIS.02.04.00-00-0154/16-01 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach konkursu nr 2.4.1/1/2016 Działania o charakterze dobrych praktyk związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych (zadanie nr 2 i 3);

Usługa drukowania i dostawy trzech zeszytów ze scenariuszami do pakietu edukacyjnego projektu BocianiMy

Usługa drukowania i dostawy plakatu do pakietu edukacyjnego projektu BocianiMy

Rogów, 10.02.2019

Zapytanie ofertowe druk materiałów edukacyjnych 2019

 

Zapytanie ofertowe

Na dostawę 10 profesjonalnych kompletów fotokamer wraz z akcesoriami w ramach realizowanego projektu „BocianiMy w lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego Ciconia nigra na terenach leśnych.” nr: POIS.02.04.00-00-0154/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach konkursu nr 2.4.1/1/2016 Działania o charakterze dobrych praktyk związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.”

Rogów, 29.01.2018

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Wzór oferty cenowej