Zamówienia publiczne

Zapytanie o szacunek kosztów

na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów prezentujących pakiet edukacyjny „BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego Ciconia nigra na terenach leśnych.” nr:  POIS.02.04.00-00-0154/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach konkursu nr 2.4.1/1/2016 Działania o charakterze dobrych praktyk związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Dostawa 20 nadajników nożnych gps-gsm wraz z abonamentem do Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie

Przetarg na monitoring Bociana Czarnego

Zapytanie ofertowe

Na dostawę 10 profesjonalnych kompletów fotokamer wraz z akcesoriami w ramach realizowanego projektu „BocianiMy w lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego Ciconia nigra na terenach leśnych.” nr: POIS.02.04.00-00-0154/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach konkursu nr 2.4.1/1/2016 Działania o charakterze dobrych praktyk związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.”

Rogów, 29.01.2018

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Wzór oferty cenowej