Kontakt

Koordynator projektu:
Dorota Szaniecka-Sobierajska
dorota_szaniecka@lzd.sggw.pl
Kinga Borowska
kinga_borowska@lzd.sggw.pl

 

Kierownik projektu:
Dariusz Anderwald
dariusz_anderwald@lzd.sggw.pl

 

Info-promo projektu:
Marta Kośka
marta_koska@lzd.sggw.pl
Joanna Sitkiewicz
bocianimy@gmail.com