Kontakt

Biuro projektu

biuro@bocianimy.pl

Koordynator projektu:
Kinga Borowska
kinga_borowska@lzd.sggw.pl

Kierownik projektu:
Dariusz Anderwald
dariusz_anderwald@lzd.sggw.pl

Info-promo projektu:

Joanna Sitkiewicz
bocianimy@gmail.com

informacje o funkcjonowaniu Mechanizmu Sygnalizacyjnego