Mechanizm Sygnalizacyjny

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie jako Beneficjent informuje o tzw. mechanizmie sygnalizacyjnym, umożliwiającym zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W celu ułatwienia informowania o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach, został utworzony specjalny mechanizm sygnalizacyjny, który umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez

adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl
lub
specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

mechanizm sygnalizacyjny szczegółowo opisany na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/