Projekt "BocianiMy" w Lasach

Cel główny: Wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk ochrony siedlisk i zarządzania populacją bociana czarnego na wybranym terenie.

Główne działania projektu:

    Bocian czarny (Ciconia nigra) to gatunek ptaka, który w wielu regionach Europy jest gatunkiem zagrożonym lub wymagającym szczególnej troski. Jego siedliska, często związane z obszarami leśnymi, są narażone na degradację z powodu różnorodnych czynników antropogenicznych.
  1. Badania terenowe: Monitorowanie populacji bociana czarnego, identyfikacja kluczowych siedlisk oraz potencjalnych zagrożeń dla gatunku.
  2. Edukacja i świadomość: Organizowanie warsztatów i szkoleń dla lokalnych społeczności oraz leśników na temat znaczenia bociana czarnego i metod jego ochrony.
  3. Wdrażanie dobrych praktyk: Opracowywanie i wdrażanie zaleceń dotyczących zarządzania siedliskami leśnymi w sposób korzystny dla bociana czarnego, z uwzględnieniem równowagi między ochroną przyrody a potrzebami gospodarki leśnej.
  4. Korzyści projektu: Oprócz bezpośrednich korzyści dla bociana czarnego, projekt "BocianiMy" ma na celu promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym i zwiększenie świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnych.
skupnieruchomoscidom.pl