Projekt „BocianiMy w Lasach - Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego na terenach leśnych”, funkcjonuje od 2017 roku w celu monitorowani i ochrony populacji bociana czarnego (Ciconia nigra) w Polsce. Zadania projektu są realizowane poprzez zakładanie stref ścisłej ochrony w miejscach gniazdowania oraz bezpośrednie monitorowanie środowiska i wybranych osobników. Materiał badawczy, pozyskany na przestrzeni kilku lat z ponad 100 stanowisk lęgowych z urządzeń bezpośredniego monitoringu wizualnego (fotopułapek) i nadajników telemetrycznych (loggerów GPS/GSM) zakładanych młodym ptakom w czasie ich obrączkowania, pozwolił na pogłębienie dotychczasowej wiedzy o tym gatunku. Dzięki transmisjom „na żywo” z gniazd bocianów czarnych, prowadzonych na kanale YouTube Komitetu Ochrony Orłów we współpracy z Lasami Państwowymi, oraz wizualizacją tras wędrówek migracyjnych bocianów czarnych, projekt BocianiMy przybliża wszystkim tajemniczego „hajstrę”, który potrafił wodzić za nos po lasach nawet Włodzimierza Puchalskiego.